อ่านเพิ่มเติม

พฤติกรรมการดื่มเหล้า 5 ข้อของญี่ปุ่นที่ชาวต่างชาติประหลาดใจ ซื้อเหล้าได้ 24 ชั่วโมง? ดื่มในที่สาธารณะก็ยังได้?

เวลาไปเที่ยวต่างปร…