Ozoni
อ่านเพิ่มเติม

แนะนำ “โอโซนิ” เมนูดั้งเดิมในวันปีใหม่ของญี่ปุ่น

คนไทยอาจไม่มีเมนูประจำเทศกาลปีใหม่ แต่ที่ญี่ปุ่นเมื่อปีใหม่มาถึง จะมีประเพณีทานซุปที่เรียกว่า "โอโซนิ (お雑煮)" ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับโอโซนิ ทั้งความเป็นมา หรือวัตถุดิบต่างๆ ในการรังสรรค์เมนูแสนอร่อยนี้