วิธีโอนฝากเงินจากตู้ Japan Post Bank ไปยังธนาคารอื่นแบบละเอียดยิบ

画像素材:PIXTA
画像素材:PIXTA
เป็นที่รู้กันดีว่า JP Bank เป็นธนาคารที่ชาวต่างชาติสามารถไปเปิดบัญชีและใช้งานได้ง่ายเนื่องจากมีตู้ ATM อยู่ตามร้านสะดวกซื้อและที่ทำการไปรษณีย์ทั่วญี่ปุ่น ตู้เหล่านี้รองรับทั้งภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ อีกมากมาย ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นหลายคนอาจเคยใช้บริการกันมาบ้างแล้ว ในครั้งนี้ เราจะมาอธิบายลงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารโดยใช้ตู้ของ JP Bank กัน
Oyraa

JP Bank ธนาคารที่ชาวต่างชาติเปิดบัญชีได้ง่ายที่สุด

画像素材:PIXTA

ว่ากันว่า JP Bank หรือธนาคารยูโจะ (ゆうちょ銀行) เป็นธนาคารที่ชาวต่างชาติสามารถเปิดบัญชีได้ง่ายที่สุด แค่มีเอกสารที่จำเป็นอย่างบัตรพนักงานหรือบัตรนักศึกษา ประกอบกับไซริวการ์ด (在留カード / บัตรผู้พำนัก) ที่มีระยะพำนักเกิน 3 เดือนก็สามารถขอเปิดบัญชีได้แล้ว หากไม่มีตราประทับก็สามารถใช้ลายเซ็นแทนได้ แล้วที่เคาน์เตอร์เดินเรื่องก็จะมีแท็บเล็ตที่มีแอพฯ แปลภาษาเตรียมไว้ให้ด้วย ถึงแม้คุณจะไม่มั่นใจในภาษาญี่ปุ่นก็สามารถใช้บริการได้อย่างสบายใจ อีกทั้งยังสามารถกรอกเอกสารล่วงหน้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้หลายภาษา และในกรณีที่เปิดบัญชีออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดบัญชี ก็สามารถเดินเรื่องผ่านอินเทอร์เน็ตได้เลยโดยไม่ต้องไปติดต่อที่เคาน์เตอร์ธนาคาร

นอกจากนี้ JP Bank ยังหาได้ง่ายๆ ตามที่ทำการไปรษณีย์ทั่วญี่ปุ่น และมีข้อดีตรงที่สามารถฝากและถอนเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารอื่นๆ อย่าง Seven Bank (セブン銀行) และ MUFG Bank (三菱UFJ銀行) ได้ด้วย

อย่างไรก็ตาม หากต้องการโอนเงินจากธนาคารต่างประเทศเข้าบัญชีของ JP Bank ก็จำเป็นต้องแปลงสกุลเงินเป็นดอลลาร์สหรัฐหรือยูโรผ่านธนาคารที่ JP Bank กำหนดไว้เสียก่อน และยังอาจมีกรณีที่ไม่สามารถโอนได้เนื่องด้วยสาเหตุต่างๆ อย่างธนาคารที่โอนหรือเนื้อหาของการโอน จึงควรตรวจสอบข้อตกลงให้ดีในตอนเปิดบัญชีเพื่อป้องกันปัญหาการรับเงินหรือโอนเงินไปยังประเทศตัวเองไม่ได้

▼บทความที่เกี่ยวข้อง: วิธีเปิดบัญชีธนาคาร
คู่มือเปิดบัญชีธนาคารญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติ ตั้งแต่เปิดถึงยกเลิกบัญชี

ในบทความนี้ เราจะมาบอกวิธีฝากเงินเข้าบัญชีของ JP Bank หรือบัญชีของธนาคารอื่นผ่าน JP Bank และอธิบายวิธีใช้บริการตู้ ATM (มีภาพประกอบ) ไปพร้อมๆ กับวิธีฝากเงินที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น การจ่ายค่าเช่าบ้าน

วิธีโอนเงินจากบัญชี JP Bank ไปยังบัญชี JP Bank

ในกรณีที่ต้องการโอนเงินจากบัญชี JP Bank ของตัวเองเข้าบัญชี JP Bank อื่น ก็สามารถทำได้ด้วยการเดินเรื่องผ่านเคาน์เตอร์ฝากเงินของที่ทำการไปรษณีย์, ธนาคาร JP Bank, ตู้ ATM หรือบริการทางอินเทอร์เน็ตอย่าง Yucho Direct (ゆうちょダイレクト) และ Yucho Biz Direct (ゆうちょBizダイレクト) โดยจะต้องใช้หมายเลขบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีฝากประจำของผู้รับปลายทาง

หากใช้บริการตู้ ATM โดยไม่เคยเปลี่ยนวงเงินโอนมาก่อน จะสามารถทำรายการได้สูงสุดวันละ 5 แสนเยน หากต้องการโอนจำนวนที่สูงกว่านั้นจะต้องเปลี่ยนการตั้งค่าไว้ล่วงหน้า โดยยื่นเอกสารยืนยันตัวตนพร้อมบัตร ATM หรือสมุดบัญชีและตราประทับที่เคาน์เตอร์ฝากเงินของที่ทำการไปรษณีย์หรือธนาคาร JP Bank

นอกจากนี้ การโอน 1 รายการจะมีค่าบริการ 146 เยนสำหรับการโอนผ่านเคาน์เตอร์ และ 100 เยนสำหรับการโอนผ่าน ATM, Yucho Direct, และ Yucho Biz Direct โดยหากเป็น Yucho Biz Direct ก็จะมีค่าทำสัญญาและค่าบริการรายเดือนเพิ่มเติมด้วย (ปัจจุบันเปิดให้ทำสัญญาและใช้บริการฟรีจนถึงวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2022)

画像素材:PIXTA

วิธีโอนเงินจากบัญชี JP Bank ไปยังบัญชีธนาคารอื่น

คุณสามารถโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ฝากเงินของที่ทำการไปรษณีย์หรือ JP Bank (ค่าธรรมเนียม 660 เยนสำหรับโอนไม่เกิน 5 หมื่นเยน, 880 เยนสำหรับโอนเกิน 5 หมื่นเยน) หรือผ่านตู้ ATM, Yucho Direct, Yucho Biz Direct (ค่าธรรมเนียม 220 เยนสำหรับโอนไม่เกิน 5 หมื่นเยน, 440 เยนสำหรับโอนเกิน 5 หมื่นเยน) ในกรณีที่โอนผ่าน ATM ยอดเงินที่สามารถโอนได้ต่อวันจะอยู่ที่ 5 แสนเยนเช่นเดียวกันหากไม่เคยเปลี่ยนวงเงินไว้

นอกจากนี้ การโอนเงินข้ามประเทศก็จะมีค่าธรรมเนียม 3,000 เยนเมื่อใช้ Yucho Direct และ 7,500 เยนเมื่อโอนผ่านเคาน์เตอร์

1: เริ่มด้วยการเลือก “ご送金” (โอนเงิน) จากหน้าเมนู

2: เลือก “他行口座へのご送金” (โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารอื่น)

3: หน้าจอจะแสดงคำเตือนเกี่ยวกับมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน ให้เลือก “次へ” (ถัดไป)

4: ใส่สมุดบัญชีหรือบัตร ATM

5: ป้อนเลขรหัสผ่าน 4 หลัก

6: เลือกชื่อหรือประเภทของสถาบันการเงินปลายทาง เช่น ธนาคารส่วนภูมิภาค หรือธนาคารบริหารทรัพย์สิน (Trust Banks)

7: เลือกอักษรนำหน้าชื่อสาขาของบัญชีปลายทาง กรณีที่ชื่อสาขาเป็นภาษาอังกฤษ ให้กดปุ่ม “英字” (ตัวอักษรภาษาอังกฤษ) แล้วค่อยเลือก

8: เลือกชื่อสาขาของบัญชีปลายทาง

9: เลือกประเภทของบัญชีปลายทาง จากตัวเลือก “普通預金” (บัญชีเงินฝากทั่วไป) “当座預金” (บัญชีเดินสะพัด) หรือ “貯蓄預金” (บัญชีออมทรัพย์)

10: ใส่เลขบัญชีปลายทาง

11: ใส่จำนวนเงินที่ต้องการจะโอน แล้วกด “” (เยน)

12: ตรวจสอบจำนวนเงิน หากถูกให้กด “確認” (ยืนยัน) หากผิดให้กด “訂正” (แก้ไข)

13: ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการโอนและวันที่เงินจะเข้าบัญชี หากถูกให้กด “確認” (ยืนยัน) หากผิดให้กด “取消 X” (ยกเลิก)

14: ใส่ชื่อที่อีกฝ่ายจะเห็นเมื่อได้รับเงิน หากไม่มีปัญหากับการใช้ชื่อตามบัตร ATM หรือสมุดบัญชี ให้กด “はい” (ใช่) ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนชื่อหรือใส่ตัวเลขหน้าชื่อ ให้กด “いいえ” (ไม่)

15: ใส่เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ของคุณ

วิธีฝากเงินสดเข้าบัญชี JP Bank ของผู้อื่น

คุณสามารถฝากเงินสดเข้าบัญชีธนาคาร JP Bank ของอีกฝ่ายได้ผ่านเคาน์เตอร์ฝากเงินของที่ทำการไปรษณีย์หรือ JP Bank แม้ว่าคุณจะไม่มีบัญชีของ JP Bank ก็ทำได้เช่นกัน

วิธีการก็ง่ายๆ เพียงเดินทางไปที่เคาน์เตอร์ฝากเงินของที่ทำการไปรษณีย์หรือ JP Bank ระบุหมายเลขบัญชีที่ต้องการฝากเข้า และชำระด้วยเงินสดตามจำนวนที่ต้องการฝากบวกกับค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม(※)

※หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
ฝากผ่านเคาน์เตอร์
ยอดฝากไม่เกิน 50,000 เยน: 203 เยน
ยอดฝากเกิน 50,000 เยน: 417 เยน
ฝากผ่าน ATM
ยอดฝากไม่เกิน 50,000 เยน: 152 เยน
ยอดฝากเกิน 50,000 เยน: 366 เยน

<เว็บไซต์อ้างอิง>
▼เว็บหาตู้ ATM และสาขาของ JP Bank (ภาษาญี่ปุ่น)
https://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/access/kj_acs_index.html

▼แอพฯ ค้นหาตู้ ATM ของ JP Bank (ภาษาอังกฤษ)
https://www.jp-bank.japanpost.jp/en/ias/en_ias_app.html

สำหรับชาวต่างชาติแล้ว JP Bank เป็นธนาคารที่หาได้ใกล้ตัว เราหวังว่าเมื่อคุณอ่านบทความนี้แล้วก็จะมีความมั่นใจในการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ มากขึ้น ลองไปใช้บริการกันดูนะ!

หากมีคำถาม คำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะใดๆ เกี่ยวกับบทความของเรา สามารถติดต่อและติดตามเราผ่านทางเฟซบุ๊กได้เลย !

เนื้อหาในบทความนี้ อัพเดทล่าสุด ณ วันที่เผยแพร่

Oyraa
0 Shares: