แนะนำระบบ “ภาษีสนับสนุนท้องถิ่น” ที่คุณจะได้รับของท้องถิ่นทั่วญี่ปุ่นในราคาสุดคุ้ม !

ภาษีสนับสนุนท้องถิ่น (Furusato Nozei – ふるさと納税) คือระบบที่จะช่วยให้คุณได้รับสินค้าพิเศษประจำท้องถิ่นต่างๆ เช่น เนื้อ ข้าวสาร และผลไม้ตามฤดูกาลเป็นของตอบแทนได้ในราคาเพียง 2,000 เยน แถมยังนำไปทำการลดหย่อนภาษีได้ด้วย คุณสามารถจ่ายภาษีนี้ได้แม้จะไม่มีบ้านเกิดหรืออาศัยอยู่ในท้องถิ่นดังกล่าว นอกจากนี้ ยังสามารถจ่ายภาษีให้กับพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพื่อเป็นค่าสนับสนุนการฟื้นฟูได้ด้วย ในบทความนี้ เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับระบบการชำระภาษีสนับสนุนท้องถิ่นและวิธีการสมัครให้ทุกคนได้ทราบกัน
Oyraa

ระบบ “ภาษีสนับสนุนท้องถิ่น” สุดคุ้มคืออะไร ? รู้ไหมว่าชาวต่างชาติก็เข้าร่วมได้ !

เดิมที จุดประสงค์ของระบบภาษีสนับสนุนท้องถิ่น คือ ให้คนที่เกิดและโตในชนบทที่ไปเรียนต่อหรือหางานทำในพื้นที่อื่น (เช่น โตเกียว) สามารถบริจาคเงินในรูปแบบ “การจ่ายภาษี” เพื่อใช้ในการฟื้นฟูบ้านเกิดของตัวเองได้ เนื่องจากคุณสามารถเลือกปลายทางการชำระภาษีได้อย่างอิสระ จึงสามารถจ่ายให้กับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหวและพายุไต้ฝุ่นได้ด้วย (แต่คุณจะไม่สามารถจ่ายให้กับเมืองที่ตัวเองอาศัยอยู่ได้)

มาถึงตรงนี้คุณอาจจะคิดว่านี่เป็นแค่การบริจาคเงินผ่านระบบ “การจ่ายภาษี” เท่านั้น แต่ความจริงแล้วสิ่งที่ดึงดูดผู้คนให้มาจ่ายภาษีสนับสนุนท้องถิ่นกันมากที่สุดก็คือ การได้รับการลดหย่อนภาษีที่ตัวเองกำลังจ่ายอยู่นั่นเอง นอกจากนี้ คุณยังจะได้รับของตอบแทนเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในท้องถิ่นที่คุณจ่ายภาษีให้ด้วย 
ทีนี้เรามาดูข้อดี – ข้อเสียในกรณีที่ชาวต่างชาติจ่ายภาษีสนับสนุนท้องถิ่นกันดีกว่า 

ข้อดี – ข้อเสียในการจ่ายภาษีสนับสนุนท้องถิ่น

◎ ข้อดี 1

ได้ลดหย่อนภาษีและได้รับของตอบแทนกลับมา สิ่งของที่ได้รับนั้นส่วนมากจะเป็นของขึ้นชื่อประจำท้องถิ่น เช่น อาหารทะเล, เนื้อสัตว์, ผักสด, ข้าวสาร ซึ่งคุณจะสามารถเลือกสิ่งที่ต้องการได้

◎ ข้อดี 2

ได้รับของตอบแทนจากการจ่ายภาษี เช่น หากคุณบริจาคเงิน 30,000 เยน ผ่านระบบ One Stop Special Exception จะถูกหักออก 2,000 เยน จนเหลือ 28,000 เยน ซึ่งเงิน 28,000 เยนนี้จะสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีท้องถิ่นที่อยู่อาศัย (住民税) ที่เราต้องจ่ายในรอบปีถัดไปอยู่แล้วได้ แม้จำนวนเงินจะแทบไม่ต่างกัน แต่การจ่ายผ่านภาษีสนับสนุนท้องถิ่นนั้นจะทำให้คุณได้รับของตอบแทนกลับมาด้วย

◎ ข้อดี 3

ได้รับสิทธิประโยชน์จากเว็บไซต์ที่ใช้ในการจ่ายภาษีสนับสนุนท้องถิ่น โดยมีหลายเว็บไซต์ที่สามารถใช้งานได้ เช่น “Rakuten (楽天ふるさと納税)” หรือ “Yahoo (Yahoo!版さとふる) เป็นต้น ทุกเว็บไซต์จะมีการคืนคะแนนสะสมและสิทธิประโยชน์ให้กับคุณ เราจึงขอแนะนำให้เลือกช่องทางการชำระผ่านบัตรเครดิตหรือเว็บไซต์ช็อปปิ้งที่คุณใช้อยู่บ่อยๆ

◎ ข้อดี 4

สามารถเลือกวัตถุประสงค์ในการบริจาคได้ โดยคุณสามารถระบุวัตถุประสงค์ของเงินที่บริจาคไปได้ เช่น “เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการเลี้ยงดูเด็ก” “เพื่อการแพทย์และสวัสดิการ” หรือ “เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ” เป็นต้น

✖ ข้อเสีย 1

หากเป็นผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งดังต่อไปนี้ จะต้องทำการยื่นภาษีด้วยตนเอง (確定申告)

・ผู้ที่จ่ายภาษีสนับสนุนท้องถิ่นให้กับหน่วยงานท้องถิ่นมากกว่า 6 แห่งต่อปี
・ผู้ที่ไม่ได้มีการยื่นแบบฟอร์ม One Stop Special Exception
・เป็นผู้ที่มีเงินเดือนและต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลจำนวนมาก และจำเป็นต้องแจ้งค่าลดหย่อนทางการแพทย์ต่างๆ

การยื่นภาษีด้วยตนเอง หมายถึง การคำนวณภาษีจากรายได้ใน 1 ปีของคุณ แล้วไปแจ้งจำนวนภาษีที่ต้องจ่ายและทำการจ่าย เป็นระบบที่ใช้กับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรืออาชีพอิสระ แต่ในกรณีที่คุณอยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งจากสามข้อที่กล่าวมาข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานประเภทใด หรือเป็นพนักงานบริษัทก็จำเป็นจะต้องยื่นภาษีด้วยตนเองอยู่ดี สำหรับผู้ที่จำเป็นต้องยื่นภาษีด้วยตนเองตั้งแต่แรกนั้น แม้จะบริจาคให้กับท้องถิ่นไม่เกิน 5 แห่ง ก็จำเป็นจะต้องยื่นด้วยตนเองเช่นกัน และคุณจะต้องยื่นใบเสร็จรับรองการบริจาคเงิน (寄付金受領証明書) ที่ได้มาจากทางหน่วยงานท้องถิ่นที่คุณบริจาคเงินให้ไปพร้อมกันด้วย 

ช่วงเวลาในการยื่นภาษีด้วยตนเองจะแตกต่างกันไปตามแต่หน่วยงานท้องถิ่น ดังนั้นคุณจึงต้องตรวจสอบและดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด และในส่วนของวิธีการเขียนแบบฟอร์มการยื่นภาษี นอกจากจะสามารถตรวจสอบผ่านทางเคาน์เตอร์หรือเว็บไซต์ของที่ทำการจังหวัดได้แล้ว ยังสามารถเดินทางไปที่ลานยื่นภาษี (確定申告会場) ซึ่งจะมีการสอนวิธีเตรียมเอกสาร และทำการยื่นที่นั่นได้เลย

✖ ข้อเสีย 2

หากคุณบริจาคเกินวงเงินที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ ส่วนที่เกินมาก็จะกลายเป็นค่าใช้จ่ายที่คุณต้องแบกรับไป หรืออธิบายอย่างง่ายๆ ก็คือ หากเงินที่คุณบริจาคยังอยู่ภายในวงเงินลดหย่อนภาษี จะถือเป็นการซื้อของตอบแทนสุดหรูได้ในราคา 2,000 เยน (= กำไร) แต่หากเกินวงเงินก็จะกลายเป็นการจ่ายเงินจำนวนมากเพื่อซื้อของตอบแทน (= ขาดทุน) ดังนั้นจึงควรคำนวณวงเงินที่คุณสามารถขอลดหย่อนภาษีได้ให้ดีเสียก่อน

จำนวนเงินสูงสุดที่สามารถลดหย่อนภาษีได้จะขึ้นอยู่กับรายได้และค่าลดหย่อนอื่นๆ (ที่อาจมีหรือไม่มีก็ได้) แม้ว่าคุณจะสามารถคำนวณอย่างคร่าวๆ ได้ด้วยตามเว็บไซต์ แต่จำนวนเงินก็อาจเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยอื่นได้อยู่ดี อาทิเช่น ประเภทของรายได้และเรื่องที่ว่าภายในปีภาษีนั้นๆ มีการแต่งงาน หย่าร้าง หรือการตายบ้างหรือไม่ ดังนั้น ข้อมูลนี้จึงควรใช้เพื่อคำนวณอย่างคร่าวๆ ก็พอ และก่อนที่คุณจะตัดสินใจว่าจะจ่ายภาษีให้ท้องถิ่นไหน เราขอแนะนำให้คำนวณวงเงินที่คุณสามารถขอลดหย่อนภาษีได้ก่อน จากนั้นจึงค่อยเลือกหน่วยงานท้องถิ่นที่มีของตอบแทนที่คุณต้องการและอยู่ในวงเงินดังกล่าว

หากลังเลขอแนะนำให้เลือกผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นยอดนิยม !

หากคุณลองหาข้อมูลตามเว็บไซต์ต่างๆ ดูว่าของตอบแทนที่คุณสามารถรับได้นั้นมีอะไรบ้าง ก็จะพบว่าของมีมากมายเสียจนเลือกไม่ถูกเลยทีเดียว เราจึงรวบรวมข้อมูลของตอบแทนที่น่าสนใจเอาไว้โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ ได้แก่ “เนื้อสัตว์” “อาหารทะเล” และ “ผลไม้” เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

◆ เนื้อสัตว์

นอกจากเนื้อวัว, หมู, ไก่แล้ว ก็ยังมีเนื้อม้ากับผลิตภัณฑ์แปรรูปอย่างแฮมและไส้กรอกอีกด้วย

เนื้อวัว

แม้แต่ “เนื้อโกเบ” หนึ่งในเนื้อวัวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก ก็มีเป็นของตอบแทนด้วยเช่นกัน โดยจะมีเนื้อให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นเนื้อสำหรับทำสุกียากี้ (すき焼き用) หรือสเต๊ก (ステーキ用) แบบที่เราแนะนำที่สุดก็คือ เนื้อสำหรับปิ้งย่าง (焼き肉用) ที่จะสไลด์มาในความหนาประมาณ 5 มม. ทำให้ง่ายต่อการปรุงด้วยกระทะหรือเตาในครัวเรือน เพียงปรุงอย่างง่ายๆ ด้วยเกลือและพริกไทยก็อร่อยได้แล้ว และหากคุณอยากช่วยบรรเทาภัยพิบัติด้วยแล้วล่ะก็ เราขอแนะนำ “เนื้อวัวแดงแห่งคุมาโมโตะ (くまもとあか牛)” ผลิตภัณฑ์จากจังหวัดคุมาโมโตะที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ฝนตกหนักในเดือนกรกฎาคมปี 2020

เนื้อไก่

ตัวเลือกแนะนำสำหรับเนื้อไก่ คือ “ฮิไนจิโดริ (比内地鶏)” ซึ่งเป็น 1 ใน 3 สายพันธุ์ไก่บ้านที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น โดดเด่นด้วยรสชาติเข้มข้นและเนื้อสัมผัสที่นุ่มแม้จะนำไปปรุงจนสุกแล้วก็ตาม แม้ว่าเนื้อส่วนสะโพกจะเข้ากันได้ดีกับเมนู Chinken Sauté แต่เมนูหม้อไฟที่ใส่คิริทันโปะ (ข้าวสวยบดและนำไปย่าง) อาหารขึ้นชื่อประจำจังหวัดอาคิตะที่เป็นศูนย์กลางการเลี้ยงไก่ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยทีเดียว วิธีทำก็ไม่ยาก เพียงนำผักที่คุณชื่นชอบ เช่น ผักกาดขาวและต้นหอมไปต้มในหม้อแล้วใส่คิริทันโปะลงไปในตอนท้ายก็จะได้หม้อไฟคิริทัมโปะแสนอร่อยพร้อมทาน

◆ อาหารทะเล

ไม่ว่าจะเป็นสินค้าราคาแพงอย่างปู, หอยเม่น, ไข่ปลาแซลมอน หรือของที่สามารถรับประทานเป็นอาหารประจำวันในญี่ปุ่นได้อย่างชุดอาหารแห้งก็มีให้เลือกเช่นกัน สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับอาหารญี่ปุ่นเท่าไร ปลาแซลมอนก็ถือเป็นตัวเลือกที่ดีทีเดียว

มากุโระ (ปลาทูน่า)

หากพูดถึงของอร่อยในญี่ปุ่นแล้วล่ะก็ แน่นอนว่าต้องเป็นเนื้อปลามากุโระสดๆ ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการทำซูชิ มากุโระที่เป็นของตอบแทนส่วนมากจะถูกนำไปแปรรูปเป็น “ซาคุ” (柵 เนื้อก้อนที่แล่หนังเลาะกระดูกออกแล้วนำไปแช่แข็งเพื่อให้ง่ายต่อการหั่นรับประทานที่บ้าน) รูปแบบเช่นนี้ แม้คุณจะไม่มีมีดสำหรับแล่ซาชิมิ ก็ยังสามารถลิ้มรสซาซิมิสดใหม่ได้อย่างง่ายดายโดยใช้เพียงมีดในครัวเรือนเท่านั้น

ปู

ปูก็เป็นของตอบแทนอีกอย่างหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก มีทั้งแบบสดๆ สามารถรับประทานเป็นซาชิมิ และแบบที่ปรุงสุกแล้วซึ่งสามารถรับประทานได้ทันทีหลังนำออกมาละลายน้ำแข็ง หากคุณต้องการลิ้มรสปูญี่ปุ่นก็อย่าลืมตรวจสอบแหล่งกำเนิดของปูให้ดีด้วย แม้จะเป็นผลผลิตแปรรูปจากพื้นที่ที่คุณจ่ายภาษีสนับสนุนท้องถิ่นให้ ก็ยังมีความเป็นไปได้ที่คุณจะได้รับปูนำเข้าจากแคนาดาหรือรัสเซีย แม้คนญี่ปุ่นจะชอบทานมันปูหรือไข่ปู แต่หากคุณอยากกินแต่เนื้อปู ก็สามารถสั่งส่วนขาและก้ามปูแบบตัดสำเร็จพร้อมรับประทานมาได้เช่นกัน

◆ ผลไม้

สตรอว์เบอร์รี่

อามะโอ (あまおう) เป็นสตรอว์เบอร์รี่พันธุ์พิเศษของจังหวัดฟุกุโอกะ มีลักษณะพิเศษ คือ ผลขนาดใหญ่และรสหวาน แต่ละผลจะมีขนาดประมาณ 5 – 6 ซม. เพียงมองด้วยตาก็สามารถบอกได้เลยว่าคุณภาพสูง

องุ่น

สายพันธุ์องุ่นที่เป็นที่นิยมมาก คือ พันธุ์ที่มีเม็ดใหญ่และรสหวานอย่าง Shine Muscat, Pione, และเคียวโฮะ ส่วนใหญ่จะมีแหล่งผลิตอยู่ในละแวกฟุกุยามะ นากาโน่ ยามานาชิ และยามากาตะ

ลำดับการดำเนินการยื่นความจำนงขอลดหย่อนภาษีตั้งแต่ต้นจนจบ

① ลองคำนวนค่าลดหย่อนภาษีสูงสุดในเว็บไซต์ต่างๆ

② สั่งของตอบแทนที่คุณต้องการในเว็บไซต์ต่างๆ

③ รับของตอบแทน

④ รับและเก็บใบเสร็จรับรองการบริจาคเงิน

หากคุณวางแผนจะใช้บริการระบบ One Stop Special Exception ที่จะอธิบายต่อจากนี้ ก็ขอให้คุณเก็บใบเสร็จรับรองการบริจาคเงิน (受領証明書) และดาวน์โหลดใบสมัคร One Stop Special Exception (ワンストップ特例申請書) มาเก็บไว้เลย โดยใบสมัครนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ต่างๆ หรือบางครั้งก็อาจมีหน่วยงานท้องถิ่นจัดส่งเอกสารมาให้ที่บ้าน
※ ช่วงเวลาในการจัดส่งใบเสร็จรับรองการบริจาคเงินจะแตกต่างกันไปตามแต่หน่วยงานในท้องถิ่นนั้นจะเป็นผู้กำหนด โดยมี 3 รูปแบบดังต่อไปนี้
・จัดส่งมาพร้อมของตอบแทน
・จัดส่งแยกกับของตอบแทน โดยจะส่งมาหลังการบริจาคประมาณ 1 – 2 เดือน
・ภายในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ให้เริ่มการยื่นเรื่องลดหย่อนภาษี โดยจำนวนเงินบริจาคทั้งหมดสำหรับ 1 ปีจะถูกรวมยอดและจัดส่งพร้อมกัน

⑤ ดำเนินเรื่องการยื่นลดหย่อนภาษีด้วยตนเอง

หากคุณไม่ได้ใช้ One Stop Special Exception ก็จะต้องแนบใบเสร็จรับรองการบริจาคเงินไปพร้อมกับการยื่นลดหย่อนภาษีด้วย การยื่นภาษีนั้นว่าง่ายๆ ก็คือ การคำนวณรายได้โดยหักค่าใช้จ่ายที่จำเป็นจากรายได้ตลอด 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม คุณจะต้องกรอกข้อมูลเงินเดือน, ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น, การหักค่าลดหย่อนภาษี, รายได้สุทธิต่างๆ ลงในฟอร์มการยื่นรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และนำไปยื่นต่อสรรพากร (税務署) เพื่อชำระภาษีในช่วงระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม

นอกจากนี้ ยังควรพิจารณา 2 ข้อต่อไปนี้ เมื่อคุณได้รับการลดหย่อนภาษีด้วย

・การยื่นความจำนงต้องทำโดยตัวผู้ที่ต้องการลดหย่อนภาษีเอง
 ตัวอย่างเช่น หากคุณยื่นความจำนงในนามภรรยา คุณจะไม่สามารถรับการลดหย่อนภาษีของสามีได้

・ข้อมูลผู้สั่งซื้อต้องเป็นข้อมูลเดียวกับทะเบียนบ้าน
 เนื่องจากใบเสร็จรับของจะออกตามข้อมูลผู้สั่งซื้อ คุณจึงไม่สามารถรับการลดหย่อนได้หากชื่อที่ระบุไว้ไม่ตรงกัน

One Stop Special Exception (ワンストップ特例) ระบบที่ช่วยลดหย่อนได้โดยไม่ต้องยื่นภาษีด้วยตนเอง!

สำหรับผู้บริจาคที่เข้าเกณฑ์ทั้ง 2 ข้อด้านล่างนี้ หากเดินเรื่องง่ายๆ ผ่านระบบ One Stop Special Exception แล้ว ก็จะไม่จำเป็นต้องยื่นเรื่องขอลดหย่อนภาษีด้วยตนเอง โดยระบบนี้มีเงื่อนไขอยู่ว่าการบริจาคนั้นต้องไม่เกิน 5 หน่วยงานท้องถิ่น ดังนั้นหากคุณบริจาคให้หน่วยงานท้องถิ่นเดียวกันเป็นจำนวน 7 ครั้ง คุณก็ยังสามารถใช้ระบบนี้ได้

・ผู้มีรายได้จากเงินเดือนที่ไม่ต้องทำเรื่องยื่นภาษีด้วยตัวเอง (เช่น พนักงานบริษัทและข้าราชการ)
・ผู้ที่บริจาคเงินสนับสนุนท้องถิ่นไม่เกิน 5 แห่งใน 1 ปี (1 มกราคม – 31 ธันวาคม)

◆ วิธีการยื่นเรื่อง

① เตรียมเอกสารจำเป็นสำหรับการยื่นเรื่อง

・แบบฟอร์มยื่นเรื่อง One Stop Special Exception System (ทางหน่วยงานท้องถิ่นจะจัดเตรียมและจัดส่งให้ ในกรณีที่ไม่สะดวกรับทางไปรษณีย์ คุณสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ในเว็บไซต์)
・เอกสารยืนยันตัวตน (เอกสารชุดใดชุดหนึ่งดังต่อไปนี้)
(A) สำเนาบัตรมายนัมเบอร์ (個人番号カード/マイナンバーカード) ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
(B) สำเนาบัตรแจ้งมายนัมเบอร์ (マイナンバー通知カード) หรือสำเนาทะเบียนบ้าน (住民票) ที่มีหมายเลขประจำตัว (個人番号) แสดงไว้ + สำเนาใบขับขี่หรือหนังสือเดินทาง
(C) สำเนาบัตรแจ้งมายนัมเบอร์หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีหมายเลขประจำตัวแสดงไว้ + สำเนาเอกสารอย่างเป็นทางการที่หน่วยงานท้องถิ่นอนุมัติ เช่น บัตรประกันสุขภาพหรือหนังสือเงินบำนาญ เป็นต้น โดยต้องมีอย่างน้อย 2 ประเภท

② กรอกเอกสาร

▼ หน้าตาเอกสาร

③ ส่งเอกสารให้หน่วยงานท้องถิ่นที่คุณจ่ายภาษีสนับสนุนท้องถิ่นให้ โดยต้องถึงภายในวันที่ 10 มกราคมของปีถัดไป

เว็บไซต์แนะนำสำหรับภาษีสนับสนุนท้องถิ่น

จำนวนหน่วยงานท้องถิ่นที่ระบุไว้และสิทธิประโยชน์จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเว็บไซต์ เราจึงขอแนะนำให้เปรียบเทียบข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อดูว่ามีสิทธิประโยชน์ใดที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิตหรือเว็บช็อปปิ้งที่คุณใช้อยู่เป็นประจำบ้างหรือไม่ โดยเว็บไซต์ทั้งหมดจะมีเพียงภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น อาจจะยากไปสักหน่อยสำหรับผู้ที่ภาษาญี่ปุ่นยังไม่แข็งแรง แต่เราอยากให้คุณลองศึกษาดูให้ดีก่อน เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่

▼Furusato Choice (ふるさとチョイス): https://www.furusato-tax.jp/about

▼Satofuru (さとふる): https://www.satofull.jp/static/instruction01.php

▼Yahoo! Satofuru (Yahoo!版さとふる): https://shopping.geocities.jp/y-sf/

▼Furunavi (ふるなび): https://furunavi.jp/

▼Rakuten Furusato Nosei (楽天ふるさと納税): https://event.rakuten.co.jp/furusato/

ถึงจะไม่จ่ายภาษีสนับสนุนท้องถิ่น แต่ทุกคนก็ต้องจ่ายภาษีให้กับหน่วยงานท้องถิ่นที่ตัวเองพักอาศัยอยู่แล้ว หากต้องจ่ายเป็นจำนวนเงินที่เท่ากัน ทำไมไม่ลองจ่ายเป็นภาษีสนับสนุนท้องถิ่นตั้งแต่ปีนี้ดูล่ะ? เราอยากให้คุณลองใช้ระบบที่น่าสนใจนี้ ที่คุณจะสามารถเลือกของตอบแทนแสนพิเศษจากทั่วญี่ปุ่นได้ในราคา 2,000 เยนเท่านั้น

※Thumbnail: PIXTA
※ข้อมูลในบทความนี้เป็นข้อมูลปัจจุบัน ณ เวลาที่เผยแพร่

หากมีคำถาม คำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะใดๆ เกี่ยวกับบทความของเรา สามารถติดต่อและติดตามเราผ่านทางเฟซบุ๊กได้เลย !

เนื้อหาในบทความนี้ อัพเดทล่าสุด ณ วันที่เผยแพร่

Oyraa
0 Shares: