Read More

Trang phục công sở cho phái nữ: Mặc như thế nào khi đi phỏng vấn xin việc tại Nhật Bản?

Chúng ta đều biết Nhật Bản là đất nước có nhiều tiêu chuẩn về cách ứng xử và ăn mặc. Những cuộc phỏng vấn xin việc ở đất nước này cũng không ngoại lệ. Ngày nay, tuy nhiều công ty đã trở nên linh hoạt hơn trong những quy định này, nhưng chúng ta cũng không thể đoán biết được nhà tuyển dụng sẽ nghĩ gì nếu chúng ta không ăn mặc theo nguyên tắc chung.