100 ศัพท์คอมพิวเตอร์ภาษาญี่ปุ่นที่วิศวกรซอฟต์แวร์ควรรู้

การสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญสำหรับวิศวกรซอฟต์แวร์!

ศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต การเขียนโค้ดและการพัฒนาซอฟต์แวร์นั้นมีอยู่มากมาย หากคุณอยากทำงานไอทีในญี่ปุ่น ก็จำเป็นต้องจำศัพท์ญี่ปุ่นเกือบทุกคำที่อยู่ในบทความนี้ ซึ่งมีไม่น้อยเลยทีเดียว แต่ข่าวดีคือคำศัพท์ทางเทคโนโลยีส่วนใหญ่เป็นคำง่ายๆ ที่ยืมมาจากภาษาอังกฤษ สิ่งเดียวที่ต้องทำก็แค่ปรับสำเนียงให้เป็นแบบญี่ปุ่นเพื่อให้สื่อสารได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง!

เก็บบทความนี้ไว้เป็นแหล่งอ้างอิง

บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงให้กับผู้ที่อยากเรียนรู้ศัพท์ไอทีภาษาญี่ปุ่น จะใช้สำหรับค้นหาคำที่ต้องการ (กด ctrl + f) หรือจะอ่านไปตามหมวดหมู่เพื่อเรียนรู้ศัพท์ใหม่ๆ ก็ได้

ศัพท์ญี่ปุ่นพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ก่อนจะพูดถึงศัพท์ที่มีความเฉพาะทางสูง เราควรมารู้จักกับศัพท์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์กันก่อน แม้จะไม่ใช่ผู้ที่ทำงานในวงการไอที ก็อาจได้ใช้ศัพท์เหล่านี้บ่อยๆ ในระหว่างทำงานเช่นกัน

คำนามญี่ปุ่นหลักๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

ภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นโรมันจิภาษาไทย
Appアプリ“apuri”แอป
Browserブラウザ“burauza”เบราว์เซอร์
(Computer) Programプログラム“puroguramu”โปรแกรม
CPUCPU“shii pii yuu”ซีพียู
Dataデータ“deeta”ข้อมูล
Desktopデスクトップ“desukutoppu”เดสก์ท็อป
Device機器・デバイス“kiki” หรือ “debaisu”อุปกรณ์
Emailメール“meeru”อีเมล
Hard Driveハードドライブ“haado doraibu”ฮาร์ดดิสก์
Internetインターネット“intaanetto”อินเตอร์เน็ต
IP AddressIPアドレス“aipii adoresu”ไอพีแอดเดรส
Keyboardキーボード“kiiboodo”คีย์บอร์ด
Laptopラップトップ“rapputoppu”แล็ปท็อป
Monitorモニター“monitaa”มอนิเตอร์
Mouseマウス“mausu”เมาส์
Printerプリンター“purintaa”เครื่องพิมพ์
RamRAM“ramu”แรม
Screen画面“gamen”จอภาพ
Serverサーバー“saabaa”เซิร์ฟเวอร์
Settings設定“settei”ตั้งค่า
Spaceスペース・空白“supeesu” หรือ “kuuhaku”ช่องว่าง
Touchpadタッチパッド“tacchipaddo”ทัชแพด
URL URL“yuu aaru eru”ยูอาร์แอล
Websiteウェブサイト“webusaito”เว็บไซต์
ศัพท์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

ศัพท์ญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์

ภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นโรมันจิภาษาไทย
Boot起動“kidou”บูต / เปิดเครื่อง
Clickクリック“kurikku”คลิก
Collapse縮小“shukushou”ย่อ
Connect繋ぐ“tsunagu”เชื่อมต่อ
Delete削除“sakujo”ลบ
Double Clickダブルクリック“daburu kurikku”ดับเบิ้ลคลิก
Drag and Dropドラッグアンドドロップ“doraggu ando doroppu”ลากแล้ววาง
Edit編集“henshuu”แก้ไข
Enter (data)入力“nyuuryoku”ป้อนข้อมูล
Expand拡大“kakudai”ขยาย
Fileファイル“fairu”ไฟล์
Insert挿入“sounyuu”แทรก
Keywordキーワード“kiiwaado”คีย์เวิร์ด
Loginログイン“loguin”ล็อกอิน
Passwordパスワード“pasuwaado”พาสเวิร์ด
Print印刷“insatsu”ปริ๊นต์
Redoやり直す“yarinaosu”ทำใหม่
Restart再起動“saikidou”รีสตาร์ท
Save保存“hozon”บันทึก
Screen Share画面を共有する“gamen wo kyouyuu suru”แชร์หน้าจอ
Search検索“kensaku”ค้นหา
Search Engine検索エンジン“kensaku enjin”โปรแกรมค้นหา
Select選択する“sentaku suru”เลือก
Send送信“soushin”ส่ง
Shut Downシャットダウン“shattodaun”ชัตดาวน์ / ปิดเครื่อง
Start開始“kaishi”เริ่ม
Type (on a keyboard)タイプする“taipu suru”พิมพ์ (บนคีย์บอร์ด)
Undo元に戻す“moto ni modosu”ย้อนกลับ
Usernameユーザー名“yuuzaamei”ชื่อผู้ใช้
ศัพท์ญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์

ศัพท์ญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรม

ศัพท์เฉพาะต่อไปนี้อาจจะใช้เฉพาะในกลุ่มคนที่ต้องเขียนโค้ดบ่อยๆ แต่ส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาอังกฤษอีกเช่นเคย จึงจำได้ไม่ยาก สำหรับคนที่จำไม่ได้ก็ไม่ต้องเครียด เพราะเพื่อนร่วมงานชาวญี่ปุ่นของคุณก็อาจเข้าใจศัพท์แบบที่ออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษอยู่เหมือนกัน

ศัพท์ญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรม

ภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นโรมันจิภาษาไทย
APIAPI“ee pii ai”เอพีไอ
Asynchronous非同期“hidouki”อะซิงโครนัส/ไม่พร้อมกัน
Back Endバックエンド“bakkuendo”หลังบ้าน/ระบบจัดการเว็บไซต์
Build (noun)ビルド“birudo”การสร้าง
Code Reviewコードレビュー“koodo rebyuu”ตรวจโค้ด
Data Structureデータ構造“deeta kouzou”โครงสร้างข้อมูล
Data Typeデータ種類“deeta shurui”ประเภทข้อมูล
Databaseデータベース“deetabeesu”ฐานข้อมูล
Deploy配備する“haibi suru”วางระบบ
Design (noun)設計“sekkei”ออกแบบ
Developer開発者“kaihatsusha”ผู้พัฒนา
Development開発“kaihatsu”พัฒนา
Frameworkフレームワーク“fureemuwaaku”เฟรมเวิร์ก
Front Endフロントエンド“furontoendo”หน้าบ้าน/ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน
Full Stackフルスタック“furusutakku”ฟูลสแต็ก
HTTP RequestHTTPリクエスト“eichi tii tii pii rikuesuto”ขอเรียกเอชทีทีพี
IDEIDE“ai dii ii”ไอดีอี
Implementation実装“jissou”ดำเนินการติดตั้ง
Input入力“nyuuryoku”อินพุต
Machine Learning機械学習“kikai gakushuu”การทำให้ระบบคอมพิวเตอร์เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
Maintenance保守“hoshu”ดูแลรักษา
Neural Networkニューラルネットワーク“nyuuraru nettowaaku”โครงข่ายประสาท
Object-Orientedオブジェクト指向“obujekuto shikou”เชิงวัตถุ
Operation運用“unyou”การดำเนินการ
Outputアウトプット“autoputto”เอาต์พุต
Programming Languageプログラミング言語“puroguramingu gengo”ภาษาโปรแกรม
Securityセキュリティー“sekyuritii”ความปลอดภัย
Sourceソース“soosu”ที่มา
Sprintスプリント“supurinto”สปรินท์
Tokenトークン“tookun”โทเค็น
ศัพท์ญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรม

ศัพท์ญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับการโค้ดดิ้ง

ภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นโรมันจิภาษาไทย
Add (to something)追加する“tsuika suru”เพิ่ม
Array配列“hairetsu”อะเรย์
Binaryバイナリー“bainarii”เลขฐานสอง
Bitビット“bitto”บิต
Booleanブール“buuru”บูลีน/ข้อมูลค่าความจริง
Bugバグ“bagu”บั๊ก
Callコール“kooru”เรียก
Character文字“moji”ตัวอักษร
Classクラス“kurasu”คลาส
Command Lineコマンドライン“komando rain”บรรทัดคำสั่ง
Compileコンパイルする“konpairu suru”แปลงโค้ดเป็นภาษาเครื่อง
Conditional条件つき“jouken tsuki”มีเงื่อนไข
Constant定数“teisuu”ค่าคงที่
Debuggingデバッグする“debaggu suru”แก้บั๊ก
Declare宣言する“sengen suru”ประกาศ
Declaration宣言“sengen”การประกาศ
Define定義する“teigi suru”นิยาม
Errorエラー“eraa”ข้อผิดพลาด
Eventイベント“ibento”เหตุการณ์
Event Handlerイベントハンドラー“ibento handoraa”ตัวรับมือเหตุการณ์
Exception例外“reigai”ข้อยกเว้น
Function関数“kansuu”ฟังก์ชัน
Iteration反復する・繰り返す“hanpuku suru” หรือ “kurikaesu”วนซ้ำ
Loopループ“ruupu”ลูป
Nullヌル“nuru”ว่าง
Objectオブジェクト“obujekkuto”วัตถุ
Operator演算子“enzanshi”ตัวดำเนินการ
Parameterパラメータ“parameeta”พารามิเตอร์
Processプロセス・処理“purosesu” หรือ “shori”กระบวนการ
Run実行する“jikkou suru”รันโค้ด
Statementステートメント・文“suteetomento”ข้อความสั่ง
Stop停止“teishi”หยุด
Tagタグ“tagu”แท็ก
Variable変数“hensuu”ตัวแปร
ศัพท์ญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโค้ด

ศัพท์ญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับการวางโครงสร้าง

ภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นโรมันจิภาษาไทย
Background背景“haikei”แบ็กกราวน์/พื้นหลัง
Blockブロック“burokku”บล็อก
Borderボーダー“boodaa”เส้นขอบ
Boxボックス“bokkusu”กล่อง
Cellセル“seru”เซลล์
Circle“maru”วงกลม
Column“retsu”คอลัมน์
Composition構成“kousei”องค์ประกอบ
Fontフォント“fonto”ฟอนต์
Footerフッター“futtaa”ส่วนท้าย
Headerヘッダー“heddaa”ส่วนหัว
Heading見出し“midashi”หัวเรื่อง
Marginマージン“maajin”ขอบนอก
Paddingパディング“padingu”ขอบใน
Pixelピクセル“pikuseru”พิกเซล
Rectangle長方形“chouhoukei”สี่เหลี่ยมผืนผ้า
Row“gyou”แถว
Square正方形“seihoukei”สี่เหลี่ยมจัตุรัส
Styleスタイル“sutairu”รูปแบบ
Whitespace空白“kuuhaku”ช่องว่าง
ศัพท์ญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับการวางโครงสร้าง

เส้นทางสู่การเป็นวิศวกรซอฟต์แวร์ในญี่ปุ่นอยู่ไม่ไกล!

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่อยากทำงานวิศวกรซอฟต์แวร์ในญี่ปุ่น หากคุณกำลังมองหาความช่วยเหลือในการหางานที่เกี่ยวกับการโค้ดดิ้ง เราขอแนะนำให้แวะไปที่เว็บไซต์ tsunagu Local Jobs และรับการซัพพอร์ตฟรีๆ จากพนักงานต่างชาติ (รวมถึงคนไทย) ได้เลย!

หากมีคำถาม คำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะใดๆ เกี่ยวกับบทความของเรา สามารถติดต่อและติดตามเราผ่านทางเฟซบุ๊กได้เลย !

เนื้อหาในบทความนี้ อัพเดทล่าสุด ณ วันที่เผยแพร่

1 Shares:
บทความที่เกี่ยวข้อง
อ่านเพิ่มเติม

รวมเรื่องควรรู้ ในการเป็น “วิศวกรไอที” ที่ญี่ปุ่น!

ความต้องการวิศวกรไอทีเพิ่มสูงขึ้นทุกปีเนื่องจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมไอทีทั่วโลก ด้วยโอกาสที่มากขึ้นก็ทำให้มีชาวต่างชาติหลายคนที่อยากมาทำงานเป็นวิศวกรไอทีที่ญี่ปุ่น ในบทความนี้ เราจะมาเจาะลึกถึงสิ่งที่ชาวต่างชาติจำเป็นต้องรู้สำหรับการทำงานด้านวิศวกรรมไอทีในญี่ปุ่น ทั้งสถานภาพการพำนักที่จำเป็นสำหรับการทำงาน วิธีขออนุญาตประกอบวิชาชีพ และตัวอย่างงานด้านวิศวกรรม
เคล็บลับการทำงานในบริษัทญี่ปุ่น
อ่านเพิ่มเติม

สิ่งที่ต้องรู้หากทำงานในบริษัทญี่ปุ่น! เคล็ดลับในการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน

เมื่อทำงานในบริษัท เป็นธรรมดาที่จะกังวลเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ในบทความนี้ เราจะมาแนะนำสิ่งที่คุณควรระวังในการทำงานในญี่ปุ่นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน จากความเห็นของชาวต่างชาติผู้มีประสบการณ์จริงที่ทำงานในญี่ปุ่น
อ่านเพิ่มเติม

สิ่งที่ต้องรู้ หากอยากทำงานในอุตสาหกรรม “โรงแรมญี่ปุ่น”

รัฐบาลญี่ปุ่นชุดปัจจุบันได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นให้ได้ถึง 60 ล้านคนต่อปีในช่วง ค.ศ. 2030 ทำให้โรงแรมที่พักหลายๆ แห่งเริ่มมีการว่าจ้างพนักงานชาวต่างชาติกันอย่างกระตือรือร้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มจำนวนขึ้นในอนาคต ด้วยเหตุนี้ เราจึงอยากมาแนะนำรายละเอียดพื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานในอุตสาหกรรมโรงแรมญี่ปุ่นเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่สนใจ ข้อมูลที่เรารวบรวมมานี้ล้วนเป็นเรื่องที่ชาวต่างชาติจำเป็นต้องรู้หากอยากทำงานในอุตสาหกรรมโรงแรมญี่ปุ่น อาทิเช่น สถานภาพการพำนัก อาชีพ เงินเดือน ทักษะที่จำเป็น ตามไปอ่านและทำความเข้าใจก่อนสมัครกันเลย!
อ่านเพิ่มเติม

รวมเทคนิคการเขียนโฆษณาตัวเอง (自己PR) ในเรซูเม่ญี่ปุ่น และการตอบสัมภาษณ์

เรซูเม่แบบญี่ปุ่น (履歴書 อ่านว่า ริเระคิโจ) เป็นสิ่งที่ใช้ยื่นให้กับทางบริษัทเมื่อต้องหางานในญี่ปุ่น นอกจากจะมีช่องให้กรอกประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประกาศนียบัตร และเหตุผลที่อยากเข้าทำงานแล้วก็ยังมีช่องให้กรอกคำโฆษณาตัวเองด้วย (自己PR) ช่องเขียนโฆษณาตัวเองนี้เป็นส่วนสำคัญที่ทางบริษัทจะใช้พิจารณารับคนเข้าทำงาน คุณจึงควรตั้งใจพรีเซนต์ตัวเองเพื่อให้บริษัททราบว่าคุณเป็นคนที่บริษัทกำลังมองหาอยู่ ในบทความนี้ เราจะมาแนะนำการเขียนเรซูเม่แบบญี่ปุ่น และวิธีโฆษณาตัวเองเพื่อการสัมภาษณ์อย่างมืออาชีพกัน