ทิ้งขยะชิ้นใหญ่ในญี่ปุ่นอย่างไร? รวมข้อแนะนำที่ต้องรู้!

เวลาจะเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์หรือย้ายกลับไทย หลายคนคงต้องหาวิธีกำจัดขยะขนาดใหญ่ (粗大ゴミ) แต่ในญี่ปุ่นถ้าไม่รู้วิธีทิ้งที่ถูกต้อง นอกจากขยะจะย้อนกลับมาที่เราแล้วยังอาจเสียค่าปรับเพิ่มอีกต่างหาก ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปดูวิธีการทิ้งขยะขนาดใหญ่ และข้อควรระวังเวลาทิ้งขยะกัน!

เวลาจะเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์หรือย้ายกลับไทย หลายคนคงต้องหาวิธีกำจัดขยะขนาดใหญ่ (粗大ゴミ) แต่ในญี่ปุ่นถ้าไม่รู้วิธีทิ้งที่ถูกต้อง นอกจากขยะจะย้อนกลับมาที่เราแล้วยังอาจเสียค่าปรับเพิ่มอีกต่างหาก ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปดูวิธีการทิ้งขยะขนาดใหญ่ และข้อควรระวังเวลาทิ้งขยะกัน!

ขยะขนาดใหญ่เป็นยังไง?

画像素材:PIXTA

โดยพื้นฐานแล้วการนิยามคำว่า “ขยะขนาดใหญ่” (粗大ゴミ) จะขึ้นอยู่กับแต่ละท้องถิ่น ในโตเกียว ขยะขนาดใหญ่จะหมายถึงสิ่งของเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ที่ใช้น้ำมันหรือแก๊ส เฟอร์นิเจอร์ เครื่องนอน จักรยาน ที่ความสูง ความกว้าง หรือความยาวด้านใดด้านหนึ่งมากกว่า 30 เซนติเมตร

ขยะเหล่านี้จะไม่สามารถทิ้งด้วยวิธีการปกติเหมือนกับขยะทั่วไปได้ นอกจากนี้ยังมีขยะบางส่วนที่ไม่สามารถทิ้งในฐานะขยะขนาดใหญ่ได้ ตามต่อไปนี้

สิ่งของที่อยู่ภายใต้กฎหมายการรีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

画像素材:PIXTA

“กฎหมายการรีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน” เป็นกฎหมายว่าด้วยการรีไซเคิลชิ้นส่วนหรือวัสดุของเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดปริมาณขยะและอนุรักษ์ทรัพยากร

ดังนั้นหากจะเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านคุณก็สามารถนำของเก่าไปแลกของใหม่ได้ หรือถ้าแค่ต้องการทิ้งก็สามารถนำไปให้ร้านที่ซื้อมากำจัดให้ได้เช่นกัน ส่วนถ้าไม่ทราบร้านที่จำหน่าย ก็สามารถติดต่อไปยังสำนักงานของรัฐและรับคำแนะนำในการกำจัดได้ โดยทั่วไปค่าบริการรับของและค่าทิ้งจะแตกต่างกันไปตามบริษัท

สิ่งของที่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

画像素材:PIXTA

“กฎหมายการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ” จะเน้นส่งเสริม 3R (Reuse, Reduce, Recycle) ขยะขนาดใหญ่ที่เข้าข่ายนี้ก็มักจะเป็นคอมพิวเตอร์ วิธีการทิ้งก็มีหลายรูปแบบ แต่การให้ร้านที่ซื้อมาจัดการให้จะง่ายที่สุด

แนะนำวิธีการทิ้งขยะขนาดใหญ่

ครั้งนี้เราจะใช้เขตเอโดงาวะ (江戸川区) ในโตเกียวเป็นตัวอย่างเพื่อแนะนำวิธีการทิ้งขยะขนาดใหญ่ โดยทั่วไปแล้วแต่ละเขตก็จะมีขั้นตอนการทิ้งต่างกันออกไป ดังนั้นอย่างลืมตรวจสอบวิธีที่ถูกต้องของเขตของคุณจากหน้าเว็บไซต์ของเขตก่อนทิ้งด้วย

เมื่อจะทิ้งขยะขนาดใหญ่ คุณจำเป็นต้องยื่นเรื่องผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือโทรศัพท์ก่อน ครั้งนี้เราจะพาไปดูวิธียื่นเรื่องผ่านอินเตอร์เน็ตกัน

1.ไปที่หน้าเว็บไซต์ของเขต

ในหน้าเว็บไซต์ของเขตทุกเขตจะมีหน้าที่เขียนข้อมูลเกี่ยวกับการทิ้งขยะขนาดใหญ่เอาไว้ ซึ่งจะมีทั้งวิธีการทิ้งและขั้นตอนเขียนกำกับไว้อยู่แล้ว ก็สามารถทำตามนั้นได้เลย สำหรับเขตเอโดงาวะ ขั้นแรกจะต้องลงทะเบียนกับ “ศูนย์รับขยะขนาดใหญ่” หรือ 粗大ゴミ受付センター กันก่อน

2. กรอกข้อมูลที่จำเป็น

เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะมี URL ส่งไปที่อีเมลของคุณ สามารถกดเข้าลิงก์และกรอกข้อมูลที่จำเป็นได้เลย

ช่องที่ต้องกรอกมีดังนี้

・排出方法: วิธีการทิ้ง นำไปเอง (持込) หรือให้ไปรับ (収集)
・排出場所: จุดทิ้ง (หากให้ไปรับ ต้องการให้รับที่ไหน เช่น หน้าบ้าน จุดทิ้งขยะ เป็นต้น)
・電話番号: เบอร์โทรศัพท์
・氏名: ชื่อ
・住所: ที่อยู่

3. เลือกประเภท/ระบุจำนวน (ในวงกลมสีแดง)

4. ตรวจสอบข้อมูล

เมื่อกรอกข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อย ก็จะไปที่หน้าตรวจสอบข้อมูลก่อนส่ง ลองตรวจสอบให้ดีว่ามีอะไรผิดพลาดหรือไม่

5. ซื้อ “ตั๋วทิ้งขยะขนาดใหญ่ เขตเอโดงาวะ”

ตั๋วทิ้งขยะขนาดใหญ่คือตั๋วที่ต้องแปะบนขยะเมื่อคุณเอาออกมาวางนอกบ้านนั่นเอง หากไม่แปะไว้ก็จะไม่มีคนรับไป ดังนั้นอย่าลืมซื้อตั๋วและแปะให้เรียบร้อย

ตั๋วมีสองประเภทคือ A และ B ราคาจะต่างกัน 100 เยน เนื่องจากขยะขนาดใหญ่แต่ละประเภทมีค่าจัดการไม่เเท่ากัน ดังนั้นต้องซื้อตั๋ว A และ B ทั้งสองประเภทเพื่อรวมให้ราคาได้ตามที่กำหนดพอดี ในหน้าสุดท้ายของการลงทะเบียนจะมีระบุว่าคุณต้องซื้อตั๋วประเภทไหน จำนวนเท่าไร (วงกลมสีแดง) เช่นในกรณีนี้ ต้องซื้อตั๋วประเภท A (ใบละ 200 เยน) 2 ใบ รวมเป็นเงิน 400 เยน

ตั๋วทิ้งขยะสามารถซื้อได้ในที่ที่ระบุว่าเป็นสำนักงานจัดการขยะแบบเสียค่าใช้จ่าย (有料ごみ処理券取扱所) เช่น ร้านสะดวกซื้อหรือซูเปอร์มาร์เก็ตบางแห่ง แต่อย่าลืมว่าต้องซื้อในเขตบริเวณที่อยู่ของคุณเท่านั้น! หากไปซื้อของที่อื่นมาจะไม่สามารถใช้ข้ามเขตได้ บนตั๋วทิ้งขยะเองจะมีชื่อเขตเขียนระบุไว้ชัดเจน ดังนั้นตรวจสอบให้ดีว่าซื้อของเขตบ้านตนเองมา

6. เขียนชื่อและรหัสที่ได้รับจากการลงทะเบียนลงบนตั๋วทิ้งขยะและแปะลงไปบนขยะขนาดใหญ่

7. ทิ้งขยะในวันเวลาที่กำหนดไว้

หากเลือกนำไปทิ้งด้วยตนเอง ให้นำไปไว้จุดทิ้งขยะขนาดใหญ่ (粗大ごみ持込施設) หรือถ้าให้ส่วนกลางมารับก็ให้นำขยะไปวางไว้หน้าบ้านก่อน 8 โมงเช้า

▼ข้อมูลเกี่ยวกับการทิ้งขยะขนาดใหญ่ของเขตเอโดงาวะ (หลายภาษา)

ภาษาญี่ปุ่น
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/documents/6074/gomidashi_rule-5.pdf
ภาษาอังกฤษ  
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/documents/6073/eigo5.pdf

ข้อควรระวังของการนำขยะขนาดใหญ่ไปทิ้งด้วยตนเอง

画像素材:PIXTA

แม้จะนำขยะไปทิ้งที่จุดทิ้งเองก็จำเป็นต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ถ้าอุตส่าห์แบกขยะไปแล้วแต่ไม่มีคนรับจนต้องแบกกลับมาอีกรอบก็คงเสียทั้งเวลาทั้งอารมณ์ ดังนั้นอย่าลืมลงทะเบียนก่อนนำขยะไป และอย่าลืมตรวจสอบเวลาที่สามารถนำขยะไปทิ้งได้ด้วย!

จุดทิ้งขยะบางแห่งอาจร้องขอเอกสารระบุตัวตน (เอกสารที่มีระบุที่อยู่และชื่อ เช่น ใบขับขี่ บัตรประกันสุขภาพ) ดังนั้นอย่าลืมพกติดตัวเผื่อไปด้วย

ข้อควรระวังในการให้ส่วนกลางมารับขยะขนาดใหญ่

画像素材:PIXTA

หากต้องการให้ส่วนกลางมารับขยะขนาดใหญ่ จะมีขั้นตอนชัดเจนว่า “ต้องนำขยะไปวางไว้หน้าบ้านก่อนเวลา __ ของวันนั้น” หากลืมเอาออกไปวางในเวลาที่กำหนด ก็จะต้องยื่นเรื่องทุกอย่างใหม่ ดังนั้นเผื่อเวลาดีๆ และนำขยะไปวางรอไว้เลยจะดีที่สุด

นอกจากนี้ พนักงานส่วนใหญ่จะไม่เข้ามาเก็บขยะให้ถึงในบ้าน (ยกเว้นผู้มีข้อจำกัดด้านร่างกายจะสามารถให้พนักงานมาเก็บให้ได้) ดังนั้นหากไม่สามารถขนออกไปเองได้ ก็ควรคุยกับเพื่อนๆ หรือคนที่ทำงานไว้ให้มาช่วยยกออกไปก่อนถึงเวลา

ถ้าทิ้งผิดวิธีแล้วล่ะก็…

画像素材:PIXTA

หากกำจัดขยะขนาดใหญ่ผิดวิธี ก็อาจต้องเสียค่าปรับหรืออาจถึงขั้นถูกจำคุกได้เลยทีเดียว ดังนั้นตรวจสอบข้อกำหนดของแต่ละเขตให้ดี ไม่งั้นคุณอาจจะต้อง:

●โทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 10 ล้านเยน หรือทั้งจำทั้งปรับ
●หากมีบริษัทเกี่ยวข้อง บริษัทจะถูกปรับเพิ่มไม่เกิน 300 ล้านเยน

ในบทความนี้เราได้แนะนำวิธีทิ้งขยะขนาดใหญ่ไปแล้ว เมื่อไรที่ต้องทิ้งขยะขนาดใหญ่ๆ ก็ย้อนมาดูบทความนี้และปฏิบัติตามข้อกำหนดของท้องถิ่นให้ครบถ้วน เท่านี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาแล้ว!

หากมีคำถาม คำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะใดๆ เกี่ยวกับบทความของเรา สามารถติดต่อและติดตามเราผ่านทางเฟซบุ๊กได้เลย !

เนื้อหาในบทความนี้ อัพเดทล่าสุด ณ วันที่เผยแพร่

0 Shares:
บทความที่เกี่ยวข้อง
อ่านเพิ่มเติม

พยากรณ์ซากุระปี 2021 ชมที่ไหน ช่วงไหนดีที่สุด?

ฤดูใบไม้ผลิญี่ปุ่นเป็นฤดูที่เต็มไปด้วยผู้คนที่มาเยี่ยมชมดอกซากุระตามจุดชมซากุระในที่ต่างๆ ทั่วประเทศ วิวทิวทัศน์ในช่วงดอกบานเต็มที่ที่ย้อมเป็นสีชมพู บทความนี้เราจะมานำเสนอข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับช่วงเริ่มบานและบานเต็มที่ของซากุระทั่วญี่ปุ่นในปี 2021 นี้